چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷ ۰۷:۲۹

مگنت دامی

آهنربای دامی در دو مدل رتیکلو مکعبی و نرده ای مناسب سنین مختلف دام