سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

مگنت دامی رتیکلو

*آهنربای دامی در سه مدل رتیکلو مکعبی و نرده ای و مگنت ویژه گوساله مناسب سنین مختلف دام

استفاده از مگنت (آهنربا) از سالها پیش از صنعتی شدن پرورش دام مورد استفاده و توجه دامداران قرار گرفته است ، امروزه با حساسیت روزافزون سلامت دام و افزایش وسعت فعالیت پرورش دام امکان حضور هر شی فلزی در خوراک دام از محل کارخانه خوراک ، فرآیند حمل ، تا انبار کردن خوراک دام موردی غریب وقوع است. با ورود شی فلزی به گوارش نشخوار کننده موجب پارگی گلو، شکمبه، شیردان و هر بخش که زخم یا خونریزی آن منجر به مرگ دام می شود. استفاده از مگنت دامی تنها یکبار برای هر دام کافیست و خطر مرگ نشخوار کننده را در اثر بلعیدن اجسام فلزی تا ۹۵٪ کاهش می دهد. استفاده از مگنت رتیکلو محصول شرکت دام صنعت اطمینان خاطر دامداران را به ارمغان می آورد.